โลโก้เว็บไซต์ ออกแบบเครื่องเรือน จัดสานฝันปันรักพี่สู่น้อง ปีที่ 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบเครื่องเรือน จัดสานฝันปันรักพี่สู่น้อง ปีที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาออกแบบเครื่องเรือน จัดสานฝันปันรักพี่สู่น้อง ครั้งที่ 15
ออกแบบเครื่องเรือน จัดสานฝันปันรักพี่สู่น้อง อาจารย์พิพัฒน์  ปัญญา อาจารย์ประจำเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน นำคณาจารย์และนักศึกษาเอกวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิปลกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา