โลโก้เว็บไซต์ ช่างโลหะจัด สานน้ำใจพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่างโลหะจัด สานน้ำใจพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาช่างโลหะ จัดสานน้ำใจสู่น้อง ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ
อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรช่างโลหะ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สานน้ำใจสู่น้อง” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา