โลโก้เว็บไซต์ 3 นักบัญชี มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนรวมอันดับที่ 13  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3 นักบัญชี มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนรวมอันดับที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนา3 นักบัญชี มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนรวมอันดับที่ 13
นายจักรพงษ์  ทรงกำพลพันธ์, นางสาววิภาเพ็ญ  จิกเวียงและนางสาวอ้อย  อินต๊ะ นักศึกษาสาขการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าผลคะแนนอัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา