โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการ
สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมหารือการบูรณาการด้านวิชาการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา