โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดการถ่ายรูปหมู่และซ้อมย่อยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,147 คน ใน 3 คณะ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา