โลโก้เว็บไซต์ ดร.ยุพดี  นำทีมนักศึกษาส่งมองปริญญานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ยุพดี นำทีมนักศึกษาส่งมองปริญญานิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาดร.ยุพดี หัตถสิน นำทีมนักศึกษาส่งมอบสื่อ รร.สอนคนตาบอด
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย  สุขสินไชยและนายธิชากร  กันทะยอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา