โลโก้เว็บไซต์ 60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี” นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา