โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา