โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทน มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แทน มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผู้แทน มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา