โลโก้เว็บไซต์ อบจ.เชียงใหม่ หนุนค่ายหุ่นยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบจ.เชียงใหม่ หนุนค่ายหุ่นยนต์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอบจ.เชียงใหม่ หนุนค่ายหุ่นยนต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่ายหุ่นยนต์)”...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา