โลโก้เว็บไซต์ งาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่ ราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่ ราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา