โลโก้เว็บไซต์ PR อาสา 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

PR อาสา 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอบรมเชิงปฏิบัติการ PR อาสา รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR อาสา” รุ่นที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา