โลโก้เว็บไซต์ ศิลปะนานาชาติบนกำแพง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศิลปะนานาชาติบนกำแพง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาWallspot ศิลปะนานาชาติบนกำแพง
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติบนกำแพง (Wallspot)...แนวคิดเชื่อมโยงจาก Urban Art หรือศิลปะกับเมือง จากเครือข่ายนาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา