โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมงานสมโภช พระพุทธชินราช ครบ 660 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีร่วมงานสมโภช พระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมเดินขบวนธรรมยาตรา ศรัทธามหาชนพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมงานสมโภช พระพุทธชินราช ครบ 660 ปี
เมื่อวันนี้ 28 เม.ย.60 เวลา 17.30 น. รศ. ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร. ล้านนา พร้อมด้วย ดร. ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี และคณาจารย์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก ได้ร่วมเดินขบวนธรรมยาตรา ศรัทธามห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา