โลโก้เว็บไซต์  Expo By Marketing 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Expo By Marketing 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานศ.การตลาดชั้นปีสุดท้าย สรุปบทเรียนรายวิชาบริษัทจำลองผ่านการจัดงาน Expo By Marketing 2017
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Expo By Marketing 2017 ณ ลานกิจกรรมโรงอาหาร  ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมความบันเทิง โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา