โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME
นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME23 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 5 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา