โลโก้เว็บไซต์ talent mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

talent mobility

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรม Talent Mobility day ส่งเสริมนักวิจัยขยายความรู้สู่สถานประกอบการ
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา