โลโก้เว็บไซต์ งานคลินิกเทคโนโลยี นำเสนอ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานคลินิกเทคโนโลยี นำเสนอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนางานคลินิกเทคโนโลยี นำเสนอ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นางสาวนันท์นภัทร ไชยสวัสดิ์ ครู กศน.และ ครูครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา