โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าถวายบังคมกราบพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 อาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณีและอาจารย์ธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ชั้นปีที่ 3 และ 4 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา