โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ
ผศ.ดวงพร เปิดโปรมแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา