โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปี 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปี 2560
สโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรมณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา