โลโก้เว็บไซต์ ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการผลิตข้าวคุณภาพให้ประชาชนบริโภคอย่างปลอดภัย
วันที่  16 มิถุนายน 2560 พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี,และคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  นักวิชาการจากมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา