โลโก้เว็บไซต์ อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา