โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานอธิการบดีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานอธิการบดีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานอธิการบดีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา