โลโก้เว็บไซต์ ไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาการประกวดไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “ไม้งามบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา