โลโก้เว็บไซต์ ผศ.สุวิช  มาเทศน์ นำคณาจารย์นำนักศึกษาทำบุญสาขา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.สุวิช มาเทศน์ นำคณาจารย์นำนักศึกษาทำบุญสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.สุวิช มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาทำบุญสาขา
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผศ.สุวิช  มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาช่างกลโรงงานและสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำบุญสาขาประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา