โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการยกระดับฯให้ประชาชนในตำบลเมืองเล็น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการยกระดับฯให้ประชาชนในตำบลเมืองเล็น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ เทศบา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา