โลโก้เว็บไซต์ แสดงผลงานผู้ประกอบการ START UP  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงผลงานผู้ประกอบการ START UP

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดแสดงผลงานผู้ประกอบการ START UP
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.บรรเจิด แสงจันทร์ และอาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี พร้อมทีมงาน Start Up มทร.ล้านนา นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นผู้ประกอบการใหม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา