โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล นำคณาจารย์นักศึกษาถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล นำคณาจารย์นักศึกษาถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล นำคณาจารย์และนักศึกษาถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโชติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา