โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา