โลโก้เว็บไซต์ รอง.ผอ. นำทีม...วิทยบริการฯ ร่วมงาน “35 th WUNCA ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รอง.ผอ. นำทีม...วิทยบริการฯ ร่วมงาน “35 th WUNCA ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนารอง.ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน “35 th WUNCA ”
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อาจารย์ประภาส สุวรรณ และอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา