โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา31กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา31กค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา
          31 กรกฎาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์สาขาการจัดการนำนางสาวนุชศรา  ฝั้นแก้ว และนางสาวญาสุมินทร์  อินแม่มอก นักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา