โลโก้เว็บไซต์ ปลูกข้าววันแม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปลูกข้าววันแม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง สานต่อวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในองค์กรผ่านกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา