โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญรวมประกวด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญรวมประกวด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญนักศึกษาร่วมออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยใช้อลูมิเนียม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท
บริษัท Standard Units Supply ร่วมกับหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยใช้อลูมิเนียม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท สอบถามรายละเอียดเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา