โลโก้เว็บไซต์ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 6 เขตพื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 6 เขตพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 6 เขตพื้นที่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา