โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี 12 เป็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี 12 เป็ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณี 12 เป็ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สวดมนต์ทำวัตรเช้า” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา