โลโก้เว็บไซต์ 01-09-2560 บริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

01-09-2560 บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต
งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ บริเวณชั้น 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา