โลโก้เว็บไซต์ 06-09-2560 ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง รุ่นที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

06-09-2560 ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนายุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง รุ่นที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบำรุงเชิงป้องก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา