โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสมโภชวัดกู่ดินขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสมโภชวัดกู่ดินขาว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีฉลองสมโภชวัดกู่ดินขาวเวียงเจ็ดลิน
อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายศักรินทร์  ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา