โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL STAR CONTEST 2017

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาRMUTL STAR CONTEST 2017
RMUTL STAR CONTEST 2017 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2017 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา