โลโก้เว็บไซต์ 02-10-60 TFI Scale rmutl | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

02-10-60 TFI Scale rmutl

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาTFI SCALE 2017 ณ มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา จัดโครงการ TFI SCALE 2017  ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ระหว่างวันที่ 1- 14 ตุลาคม 2560 โดยมีตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา จาก Singapore Polytechnic และ มทร.ล้านนา เข้าร่วม จำนวน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา