โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ส่งมอบเครื่องเจาะรูหมวกคาวบอย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องเจาะรู และเครื่องตัดชิ้นส่วนหมวกคาวบอยแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแลง
         9 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  อ.พิทูร  นพนาคร  อ.พงศกร สุรินทร์ และทีมงานคลินิกเทคโนโลยี ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา