โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรืองส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประดับดอกดาวเรือง 5,000 ต้น บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ถนนห้วยแก้ว โดยต้นกล้าดอกดาวเรืองทั้ง 5,000 ต้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (ลำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา