โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมจัดการประชุม ล้านนาเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมจัดการประชุม ล้านนาเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมจัดการประชุม ล้านนาเกมส์
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา “จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา