โลโก้เว็บไซต์ 24-10-60 นศ.ได้รับเหรียญ world sklls 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-10-60 นศ.ได้รับเหรียญ world sklls 2017

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา