โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมเชียงใหม่เฟรชมิลค์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไอศกรีมเชียงใหม่เฟรชมิลค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมให้กับพนักงานบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
               ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา