โลโก้เว็บไซต์  ร่วมการแสดงในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมการแสดงในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมการแสดงในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมการแสดง อื่อกะโลงผสมพิณเปี๊ยะ พร้อมชุดการแสดงฟ้อนเทวดา ฟ้อนนาฏยลีลา นำโดยผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา