โลโก้เว็บไซต์ 30-10-60 รักษาการ อ มทรให้โอวาทนศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

30-10-60 รักษาการ อ มทรให้โอวาทนศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา