โลโก้เว็บไซต์ งานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนางานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา