โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา